Skip to main content

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

UVODNA DOLOČILA

1. člen

Navedena pravila nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi udeleženci sodelujejo v nagradni igri. S pravili se je mogoče seznaniti na spletni strani ceWapi. (https://cewapi.si/ )

Organizator nagradne igre »5 x dve porciji čevapčičev« je CEWAPI, gostinstvo, d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana, Slovenija.

POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

2. člen

V nagradni igri lahko sodeluje posameznik, ki je v obdobju od 25. septembra do 30. septembra 2023 sodeloval v nagradni igri na družbenih omrežjih Instagram @ceWapi.si (https://www.instagram.com/cewapi.si/) ali Facebook @ceWapi (https://www.facebook.com/ceWapi.si/)

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe, ki imajo slovensko davčno številko. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: strošek dostopa do interneta; strošek prenosa podatkov z interneta in drugi stroški povezani s sodelovanjem v nagradni igri.

POTEK IN ŽREB NAGRADNE IGRE

3. člen

Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da oseba všečka objavo (na Facebook ali Instagram profilu ceWapi), sledi profilu ceWapi in v komentar pod objavo o nagradni igri označi prijatelja. Šteje se, da se s sodelovanjem sodelujoči strinjajo z vsemi pogoji te nagradne igre in jih v celoti sprejemajo.

V nagradni igri lahko posameznik sodeluje večkrat, nagrado pa lahko prejme le enkrat. Žreb se izvede 30. septembra na družbenih omrežjih Instagram in Facebook. Nagrajenci so o nagradi obveščeni preko družbenega omrežja.

Organizator bo z žrebom podelil sledeče nagrade: 5x dve porciji čevapčičev. Torej nagrajencev bo 5, vsak izmed njih pa bo prejel dve porciji čevapčičev (zanj in za prijatelja/sorodnika, …).

PREVZEM NAGRADE

4. člen

V kolikor nagrajenec nagrade ne prevzame (bodisi, ker je nedosegljiv in se na klic oz. sporočilo ne odzove oz. nagrade ne prevzame), se mu nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade tudi, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja v nagradni igri; je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

Nagrajenec je seznanjen, da bodo njegovi osebni podatki (ime in priimek) glede prejete nagrade objavljeni na družbenih omrežjih.

ODGOVORNOST

5. člen

Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženec in/ali kdor koli tretji imel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator ali izvajalec odpove nagradno igro. O tem mora izvajalec preko družbenih omrežij obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo udeležencem.

6. člen

Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo ali izplačati v gotovini. Nagrade ni mogoče zamenjati.

7. člen

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultat ni mogoča.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

8. člen

UPRAVLJAVEC IN KONTAKT POOBLAŠČENE OSEBE

Upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri je CEWAPI, gostinstvo, d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: 9354905000, davčna številka: 76345980. V primeru dodatnih vprašanj, vezanih na varstvo oz. obdelavo osebnih podatkov, se ta

lahko posredujejo na elektronski naslov cewapibbq@gmail.com.

9. člen

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

Pri sodelovanju v nagradni igri obdelujemo podatke in informacije, ki jih sodelujoči navedejo v komentarju pod objavo nagradne igre ter morebitne druge podatke in informacije, ki jih prostovoljno navedejo med sodelovanjem oz. so potrebni za izplačilo nagrade.

Osebne podatke, ki jih sodelujoči navede v zasebnih sporočilih na Facebook in Instagram profilih (ime in priimek, e-mail, telefonska številka, …) bomo obdelovali izključno za namen izvedbe nagradne igre.

Osebni podatki, ki se nanašajo na vse sodelujoče, ki ne bodo prejemniki nagrade, se izbrišejo takoj, podatki o nagrajencih pa se hranijo 10 let od prejema nagrade.

Pravna podlaga za obdelavo navedenih osebnih podatkov je zakoniti interes, saj brez osebnih podatkov sodelujočih nagradne igre le-te ne moremo izvesti.

Nagrajenec je seznanjen, da bodo njegovi osebni podatki (ime in priimek) glede prejete nagrade objavljeni na družbenih omrežjih.

Zbrani osebni podatki ne bodo posredovani tretjim fizičnim oz. pravnim osebam in se ne bodo prenašali v tretjo državo.

KONČNE DOLOČBE

10. člen

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Izvajalec si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo izvajalec udeležence sproti obveščal z objavami na družbenih omrežjih.

11. člen

Pravila in pogoji nagradne igre začnejo veljati z dnem začetka nagradne igre.

25. 9. 2023

CEWAPI, gostinstvo, d.o.o.